2020
Zejun Li‡, Xiuying Zhang‡, Xiaoxu Zhao‡, Jing Li‡, Tun Seng Herng, Haomin Xu, Fanrong Lin, Pin Lyu, Xinnan Peng, Wei Yu, Xiao Hai, Cheng Chen, Huimin Yang, Jens Martin, Jing Lu, Xin Luo, A. H. Castro Neto, Stephen J. Pennycook, Jun Ding, Yuanping Feng, and Jiong Lu*

Advanced Materials, 1, 907645, 2020
Xiao Hai‡, Xiaoxu Zhao‡, Na Guo‡, Chuanhao Yao‡, Cheng Chen, Wei Liu, Yonghua Du, Huan Yan, Jing Li, Zhongxin Chen, Xing Li, Zejun Li, Haomin Xu, Pin Lyu, Jia Zhang, Ming Lin, Stephen J Pennycook, Chun Zhang,*, Shibo Xi*, and Jiong Lu*

ACS Catalysis, 10, 5862−5870, 2020
Jie Su, Xinbang Wu, Shaotang, Song, Mykola Telychko* and Jiong Lu *

Nanoscale 12, 7500-7508, 2020
Anders C. Riis-Jensen, Jiong Lu, and Kristian S. Thygesen

Phys. Rev. B 10.1103/PhysRevB.00.001100, 2020
Jia Lin Zhang, Songtao Zhao, Shuo Sun, Honghe Ding, Jun Hu, Yuliang Li, Qian Xu, Xiaojiang Yu, Mykola Telychko, Jie Su, Chengding Gu, Yue Zheng, Xu Lian, Zhirui Ma, Rui Guo, Jiong Lu, Zhe Sun, Junfa Zhu, Zhenyu Li*, Wei Chen*

ACS Nano 2020, 10.1021/acsnano.0c00822
Jie Su, Mykola Telychko, Shaotang Song, Jiong Lu*.

Angewandte Chemie 132, 2–14, 2020
Chuanhao Yao,+ Cong-Qiao Xu,+ In-Hyeok Park, Meng Zhao, Ziyu Zhu, Jing Li, Xiao Hai, Hanyan Fang, Yong Zhang, Gennevieve Macam, Jinghua Teng, Lin Li, Qing-Hua Xu, Feng-Chuan Chuang, Junpeng Lu, Chenliang Su,* Jun Li,* and Jiong Lu*

Angewandte Chemie 132, 2–9, 2020
2019
Mykola Telychko†, Jie Su†, Aurelio Gallardo†, Yanwei Gu, Jesús I. Mendieta-Moreno, Dongchen Qi, Anton Tadich, Shaotang Song, Pin Lyu, Zhizhan Qiu, Hanyan Fang, Ming Joo Koh, Jishan Wu*, Pavel Jelínek*, Jiong Lu* .

Angewandte Chemie 131, 18764–18770, 2019
Lulu Liu, Yuanhui Sun, Xiaoqiang Cui, Kun Qi, Xin He, Qiaoliang Bao, Weiliang Ma, Jiong Lu, Hanyan Fang, Peng Zhang, Lirong Zheng, Liping Yu, David J Singh, Qihua Xiong, Lijun Zhang, Weitao Zheng.

Nature communications 10 (1), 1-10, 2019
Mykola Telychko, Jiong Lu*.

Nano Materials Science 1, 260-267, 2019
Zhizhan Qiu†, Maxim Trushin†, Hanyan Fang†, Ivan Verzhbitskiy, Shiyuan Gao, Evan Laksono, Ming Yang, Pin Lyu, Jing Li, Jie Su, Mykola Telychko, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jishan Wu, A. H. Castro Neto, Li Yang, Goki Eda, Shaffique Adam, Jiong Lu*.

Science Advances, 5, eaaw2347, 2019
Jie Su†, Mykola Telychko†, Pan Hu†, Gennevieve Macam†, Pingo Mutombo, Hejian Zhang, Yang Bao, Fang Cheng, Zhi-Quan Huang, Zhizhan Qiu, Sherman J. R. Tan, Hsin Lin, Pavel Jelínek4*, Feng-Chuan Chuang*, Jishan Wu,* and Jiong Lu*

Science Advances 5, eaav7717, 2019
Jiong Lu*†, Hsin-Zon Tsai†, Alpin N. Tatan†, Sebastian Wickenburg, Arash A. Omrani, Dillon Wong, Alexander Riss, Erik Piatti, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Vitor M. Pereira* and Michael F. Crommie*.

Nature Communications 10, 477 (2019)
Huinian Zhang†, Jing Li†, Shibo Xi, Yonghua Du, Xiao Hai, Junying Wang, Haomin Xu, Gang Wu, Jia Zhang*, Jiong Lu* and Junzhong Wang*.

Angewandte Chemie 131,15013–15018, 2019
Jing Li, Wei Liu, Cheng Chen, Xiaoxu Zhao, Zhizhan Qiu, Haomin Xu, Feng Sheng, Qifeng Hu, Yi Zheng, Stephen J Pennycook, Chenliang Su*, Jiong Lu* .

J. Mater. Chem. A 7, 23958–23963, 2019 (Emerging Investigators Issue)
Jia Shi, Yuanzheng Li, Zhepeng Zhang, Weiqiang Feng, Qi Wang, Shuliang Ren, Jun Zhang, Wenna Du, Xianxin Wu, Xinyu Sui, Yang Mi, Rui Wang, Yuanhui Sun, Lijun Zhang, Xiaohui Qiu, Jiong Lu, Chao Shen, Yanfeng Zhang, Qing Zhang*, Xinfeng Liu*

ACS Photonics, 6 (12), 3082-3091, 2019
Han Wang, Zhizhan Qiu, Weiyi Xia, Chen Ming, Yuyan Han, Liang Cao, Jiong Lu, Peihong Zhang, ShengBai Zhang, Hai Xu*, Yi-Yang Sun*.

J. Phys. Chem. Lett. 10 (22), 6996-7001, 2019
Jian Zeng, Zhongxin Chen, Xiaoxu Zhao, Wei Yu, Shaofei Wu, Jiong Lu, Kian Ping Loh, Jishan Wu*

ACS Applied Nano Materials 2, 7969-7977, 2019
Yiyun Fang†, Xinzhe Li†, Jing Li, Chuanhao Yao*, Hui Ying Hoh, Xiao Hai, Jiong Lu*, Chenliang Su*.

J. Mater. Chem. A 7, 25691-25711, 2019
Wei Yu, Jing Li, Tun Seng Herng, Zishen Wang, Xiaoxu Zhao, Xiao Chi, Wei Fu, Ibrahim Abdelwahab, Jun Zhou, Jiadong Dan, Zhongxin Chen, Zhi Chen, Zejun Li, Jiong Lu, Stephen J Pennycook, Yuan Ping Feng, Jun Ding, Kian Ping Loh*.

Advanced Materials, 31 (40), 1903779, 2019
Jialin Zhang, Songtao Zhao, Mykola Telychko, Shuo Sun, Xu Lian, Jie Su, Anton Tadich, Dongchen Qi, Jincheng Zhuang, Yue Zheng, Zhirui Ma, Chengding Gu, Zehua Hu, Yi Du, Jiong Lu, Zhenyu Li, Wei Chen*.

Nano Lett. 19 (8), 5340-5346, 2019
Yuxin Zuo, Zhengjun Yao, Haiyan Lin, Jintang Zhou, Jiong Lu, Jun Ding*

Composites Part B: Engineering 179, 107533, 2019
Xinzhe Li, Yiyun Fang, Jun Wang, Bin Wei, Kun Qi, Hui Ying Hoh, Qiaoyan Hao, Tao Sun, Zhongchang Wang, Zongyou Yin, Yupeng Zhang, Jiong Lu, Qiaoliang Bao*, Chenliang Su*.

Small 15 (30), 1902427, 2019
2018
Kai Leng, Ibrahim Abdelwahab, Ivan Verzhbitskiy, Mykola Telychko, Leiqiang Chu, Wei Fu, Xiao Chi, Na Guo, Zhihui Chen, Zhongxin Chen, Chun Zhang, Qing-Hua Xu, Jiong Lu, Manish Chhowalla, Goki Eda and Kian Ping Loh*

Nature Material 17, 908–914 (2018)
H.Yan†, X. Zhao†, N. Guo†, Z. Lyu, Y. Du, S. Xi, R. Guo, C. Chen, Z. Chen, W. Liu, C. Yao, J. Li, S. J. Pennycook, W. Chen, C. Su*, C. Zhang*, J. Lu*

Nature Communications 9, 3197 (2018)
Y. Liu, J. N. B.Rodrigues, Y. Z. Lu, L. Li, A. Carvalho, M. Yang, E. Laksono, J. Lu, Y. Bao, H. Xu, S. J. R. Tan, Z. Qiu, C. H. Sow, Y. P. Feng, A.H.Castro Neto, S. Adam*, J. Lu* and K. P. Loh*

Nature Nanotech. 13 (9), 828-834, 2018
H. Wu, C. Su,* R. Tandiana, C. Liu, C. Qiu, Y. Bao, J. Wu, Y. Xu, J. Lu, D. Fan, and K. P. Loh*

Angew. Chem. Int. Ed. 57, 1–6, 2018
Jing Li,† Cheng Chen,†, Shule Liu, Junpeng Lu, Wei Peng Goh, Hanyan Fang, Zhizhan Qiu, Bingbing Tian, Zhongxin Chen, Chuanhao Yao, Wei Liu, Huan Yan, Ying Yu, Dan Wang, Yewu Wang, Ming Lin, Chenliang Su,* and Jiong Lu*

Chem. Mater. 2018, 30, 2742−2749 (†:Equal contribution)
Z. Wang, C. Fan, Z. Shen, C. Hua, Q. Hu, F. Sheng, Y. Lu, H. Fang, Z. Qiu, J. Lu, W. Liu, Y. Huang, Z. Xu, D.W. Shen and Y. Zheng

Nature Commum. (1), 1-9, 2018
S. J. R. Tan, I. Abdelwahab, L. Chu, S. M. Poh, Y. Liu, J. Lu and K. P. Loh,

Advanced Materials. 30 (6), 1704619 2018
2017
Tao Sun, Bingbing Tian, Jiong Lu, Chenliang Su*

J. Mater. Chem. A.,5, 18933-18950 , (2017)
Z. Qiu†, H. Fang†, Al. Carvalho, A. S. Rodin, Y. Liu, S. J. R. Tan, M. Telychko, P. Lv, J. Su, Y. Wang, A. H. Castro Neto, J.Lu*

Nano Lett., 17 (11), 6935-6940, (2017) (†:Equal contribution)
Y.Liu†, Z.Qiu†, A. Carvalho†, Y.Bao,H.Xu, S.J.R.Tan,W.Liu,A.H.Castro Neto, K.P.Loh*,and J.Lu*

Nano Lett., 17 (3), 1970-1977, 2017 (†:Equal contribution)
2016
S. Wickenburg†, J. Lu†*, J. Lischner, H.Z. Tsai, A. A. Omrani, A. Riss, C. Karrasch, A. Bradley, H. S. Jung, R. Khajeh, D. Wong, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Zettl, A.H.C. Neto, S. G. Louie,*, and M. F. Crommie*

Nature Commum., 13553 (2016) (†:Equal contribution; *: corresponding author)
H. Xu, S. Liu, Z. Ding, S. J. R. Tan, K. M. Yam, Y. Bao, C. T. Nai, M.F. Ng, J. Lu, C. Zhang & K. P. Loh*

Nature Commum., 12904 (2016)
Y. Bao, M. Yang, S. J. R. Tan, Y. Liu, H. Xu, W. Liu, C. T. Nai, Y. P. Feng, J. Lu, and K. P. Loh*

J. Am. Chem. Soc.,138 (42), 14121–14128, 2016
H. J. Velasco Jr., L. Ju, D. Wong, S. Kahn, J. Lee, H. Tsai, C. Germany, S. Wickenburg, J. Lu, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. Zettl, F. Wang, and M. F. Crommie*

Nano Lett.,16 (3), 1620–1625, 2016
2015
H. Tsai, A.A. Omrani, S. Coh, H. Oh, S. Wickenburg, Y. Son, D. Wong, A. Riss, H.S. Jung, G.D. Nguyen, G.F. Rodgers, A.S. Aikawa, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. Zettl, S.G. Louie,*, J. Lu,*, M.L. Cohen,*, and M.F. Crommie*

ACS Nano, 9 (12), 12168–12173, 2015 (*: corresponding author)
C.T. Nai, J. Lu, K. Zhang, and K.P. Loh

J. Phys. Chem. Lett. 6 (21), 4189–4192, 2015
A.J. Bradley, M.M. Ugeda, F.H. Jornada, D.Y. Qiu, W. Ruan, Y. Zhang, S. Wickenburg, A. Riss, J. Lu, S.K. Mo, Z. Hussain, Z.X. Shen, S. G. Louie, M. F. Crommie

Nano Lett.,15 (4), 2594-2599, 2015
N. Nerngchamnong, H. Wu, K. Sotthewes, Y. Li, L. Cao, M. Roemer, J. Lu, K. P. Loh, C. Troadec, H.J.W. Zandvliet, C. A. Nijhuis

Langmuir 30 (44), 13447-13455, 2015
Before 2015
J. Lu, L.C. Gomes, R.W. Nunes, A.H. Castro Neto, K.P. Loh, Nano letters 14, 5133 (2014)
Y. Bao, H. Xu. J. Lu. K.P. Loh J. Am. Chem. Soc. 136, 12041 (2014)
A. Riss, S. Wickenburg, L. Z. Tan, H.Z. Tsail, J. Lu, M.F. Crommie et. al ACS Nano 8, 5395-5401 (2014)
J. Lu, K. Zhang, X.F. Liu, H. Zhang, T.C. Sum, A.H. Castro Neto, K.P. Loh Nature Commum. 4, 2681 (2013)
J. Lu, P.S.E. Yeo, Y. Zheng, H. Xu, C.K. Gan, M.B. Sullivan, A.H. Castro Neto, K.P. Loh J Am. Chem. Soc. 135, 2368 (2013)
J. Lu, K.P. Loh Angewandte Chemie 51, 13521 (2013)
J. Lu, Y. Bao, C.L. Su, K.P. Loh ACS nano 7, 8350 (2013)
Y. Zheng, C.L. Su, J. Lu, K.P. Loh Angewandte Chemie 52, 8708-8712 (2013)
J. Lu, A. H. Castro Neto, K.P. Loh Nature Commum. 3, 823 (2012)
C.L. Su, M. Acik, K. Takai, J. Lu, S. Hao, Y. Zheng, P.P. Wu, K.P. Loh et al. Nature Commum. 3, 823 (2012)
J. Lu, P.S.E. Yeo, Y. Zheng, Z. Yang, Q.L. Bao, C.K. Gan, K.P. Loh ACS nano 6, 944 (2012)
J. Lu, Y. Zheng, A. Sorkin, K.P. Loh Small 8, 3728-3732 (2012)
Y. Wang, W.C. Lee, K.K. Manga, P.K. Ang, J. Lu, Y.P. Liu, C.T. Lim, K.P. Loh Adv. Mater. 31, 4285 (2012)
J. Lu, P.S.E. Yeo, C.K. Gan, P. Wu, K.P. Loh Nature Nanotech. 6, 247 (2011)
Y. Wang, Y. Zheng, X.F. Xu, E. Dubuisson, Q.L. Bao, J. Lu, K.P. Loh ACS Nano 5, 9927–9933 (2011)
L.F. Xie, X. Wang, J. Lu, Z.H. Ni, K.P. Loh, W. Chen et al. App. Phys. Lett. 98, 193113 (2011)
Y. Wang, X.F. Xu, J. Lu, M. Lin, Q.L. Bao, B. Özyilmaz, K.P. Loh ACS Nano 4, 6146-6152 (2010)
X.H. Chen, J.X. Yang, L.Y.X.C. Haley, J. Lu, F. Zhu, K.P. Loh. Organic Electronics 11, 1942-1946 (2010)
J. Lu, K.P. Loh, H. Huang, W. Chen, A.T.S. Wee Phys. Rev. B, 80, 113410 (2009)
J. Lu, K.P. Loh Chem. Phys. Lett. 468, 28-31(2009)
X.H. Chen, J.X. Yang, J. Lu, K.K. Manga, K.P. Loh, F. Zhu App. Phys. Lett. 95, 3237161 (2009)
To Top