Shaotang Song, Jie Su, Mykola Telychko, Jing Li, Guangwu Li, Ying Li, Chenliang Su,* Jishan Wu,* and Jiong Lu*

Chemical Society Reviews, 2021 (https://doi.org/10.1039/D0CS01060J)
Mykola Telychko†, Guangwu Li†, Pingo Mutombo, Diego Soler-Polo, Xinnan Peng, Jie Su, Shaotang Song, Ming Joo Koh, Mark Edmonds, Pavel Jelinek*, Jishan Wu*, Jiong Lu*

Science Advances 7, eabf0269, 2021
Zhizhan Qiu†, Matthew Holwill†, Thomas Olsen†, Pin Lyu, Jing Li, Hanyan Fang, Huimin Yang, Mikhail Kashchenko, Kostya S. Novoselov*, Jiong Lu*

Nature Communications 12, 70 (2021)
Jie Su†, Wei Fan†, Pingo Mutombo†, Xinnan Peng, Shaotang Song, Ondráček, Martin; Golub, Pavlo; Brabec, Jiri; Veis, Libor, Mykola Telychko, Pavel Jelinek*, Jishan Wu*, Jiong Lu*

Nano Lett. 21, 1, 861–867, 2021
Jing Li†, Peng Song†, Jinpei Zhao†, Kristina Vaklinova†, Xiaoxu Zhao†, Zejun Li, Zhizhan Qiu, Zihao Wang, Li Lin, Meng Zhao, Tun Seng Herng, Yuxin Zuo, Win Jonhson, Wei Yu, Xiao Hai, Pin Lyu, Haomin Xu, Huimin Yang, Cheng Chen, Stephen J. Pennycook, Jun Ding, Jinghua Teng, A. H. Castro Neto, Kostya S. Novoselov,* Jiong Lu*

Nature Materials, 2020 (doi.org/10.1038/s41563-020-00831-1)
Hsin-Zon Tsai, Johannes Lischner, Arash A. Omrani, Franklin Liou, Andrew S. Aikawa, Christoph Karrasch, Sebastian Wickenburg, Alexander Riss, Kyler C. Natividad, Jin Chen, Won-Woo Choi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chenliang Su, Steven G. Louie, Alex Zettl, Jiong Lu & Michael F. Crommie

Nature Electronics 3 (10), 598-603, 2020
Tao Sun, Sharon Mitchell, Jing Li, Pin Lyu, Xinbang Wu, Javier Pérez-Ramírez,* and Jiong Lu*

Advanced Materials 2003075, 2020 (doi/10.1002/adma.202003075)
Haomin Xu, Shibo Xi, Jing Li, Shikai Liu, Pin Lyu, Wei Yu, Tao Sun, Dong-Chen Qi, Qian He, Hai Xiao, Ming Lin, Jishan Wu,* Jia Zhang,* Jiong Lu*

J. Mater. Chem. A 8, 17683 - 17690, 2020
Chuanhao Yao†,, Na Guo†, Shibo Xi†, Cong-Qiao Xu†, Wei Liu, Xiaoxu Zhao, Jing Li, Hanyan Fan, Jie Su, Zhongxin Chen, Huan Yan, Zhizhan Qiu, Pin Lyu, Cheng Chen, Haomin Xu, Xinnan Peng, Bin Liu, Chenliang Su, Stephen J. Pennycook, Cheng-Jun Sun, Jun Li*, Chun Zhang*, Yonghua Du*, Jiong Lu*

Nature Communications 11, 4389, 2020.
Shaotang Song‡, Na Guo‡, Xinzhe Li, Guangwu Li, Yohei Haketa, Mykola Telychko, Jie Su, Pin Lyu, Zhizhan Qiu, Hanyan Fang, Xinnan Peng, Jing Li, Xinbang Wu, Ying Li, Chenliang Su, Ming Joo Koh, Jishan Wu, Hiromitsu Maeda, Chun Zhang, and Jiong Lu*

J. Am. Chem. Soc. 142, 31, 13550–13557, 2020
Zejun Li‡, Xiuying Zhang‡, Xiaoxu Zhao‡, Jing Li‡, Tun Seng Herng, Haomin Xu, Fanrong Lin, Pin Lyu, Xinnan Peng, Wei Yu, Xiao Hai, Cheng Chen, Huimin Yang, Jens Martin, Jing Lu, Xin Luo, A. H. Castro Neto, Stephen J. Pennycook, Jun Ding, Yuanping Feng, and Jiong Lu*

Advanced Materials 1, 907645, 2020
Xiao Hai‡, Xiaoxu Zhao‡, Na Guo‡, Chuanhao Yao‡, Cheng Chen, Wei Liu, Yonghua Du, Huan Yan, Jing Li, Zhongxin Chen, Xing Li, Zejun Li, Haomin Xu, Pin Lyu, Jia Zhang, Ming Lin, Stephen J Pennycook, Chun Zhang,*, Shibo Xi*, and Jiong Lu*

ACS Catalysis 10, 5862−5870, 2020
Jie Su, Xinbang Wu, Shaotang, Song, Mykola Telychko* and Jiong Lu *

Nanoscale 12, 7500-7508, 2020
Jie Su, Mykola Telychko, Shaotang Song, Jiong Lu*.

Angewandte Chemie 132, 2–14, 2020
Chuanhao Yao,+ Cong-Qiao Xu,+ In-Hyeok Park, Meng Zhao, Ziyu Zhu, Jing Li, Xiao Hai, Hanyan Fang, Yong Zhang, Gennevieve Macam, Jinghua Teng, Lin Li, Qing-Hua Xu, Feng-Chuan Chuang, Junpeng Lu, Chenliang Su,* Jun Li,* and Jiong Lu*

Angewandte Chemie 132, 2–9, 2020
Jia Lin Zhang, Songtao Zhao, Shuo Sun, Honghe Ding, Jun Hu, Yuliang Li, Qian Xu, Xiaojiang Yu, Mykola Telychko, Jie Su, Chengding Gu, Yue Zheng, Xu Lian, Zhirui Ma, Rui Guo, Jiong Lu, Zhe Sun, Junfa Zhu, Zhenyu Li*, Wei Chen*

ACS Nano 14 (3), 3687-3695, 2020
Anders C. Riis-Jensen, Jiong Lu, and Kristian S. Thygesen

Physical Review B 101 (12), 121110, 2020
2019
Mykola Telychko†, Jie Su†, Aurelio Gallardo†, Yanwei Gu, Jesús I. Mendieta-Moreno, Dongchen Qi, Anton Tadich, Shaotang Song, Pin Lyu, Zhizhan Qiu, Hanyan Fang, Ming Joo Koh, Jishan Wu*, Pavel Jelínek*, Jiong Lu* .

Angewandte Chemie 131, 18764–18770, 2019
Lulu Liu, Yuanhui Sun, Xiaoqiang Cui, Kun Qi, Xin He, Qiaoliang Bao, Weiliang Ma, Jiong Lu, Hanyan Fang, Peng Zhang, Lirong Zheng, Liping Yu, David J Singh, Qihua Xiong, Lijun Zhang, Weitao Zheng.

Nature communications 10 (1), 1-10, 2019
Mykola Telychko, Jiong Lu*.

Nano Materials Science 1, 260-267, 2019
Zhizhan Qiu†, Maxim Trushin†, Hanyan Fang†, Ivan Verzhbitskiy, Shiyuan Gao, Evan Laksono, Ming Yang, Pin Lyu, Jing Li, Jie Su, Mykola Telychko, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jishan Wu, A. H. Castro Neto, Li Yang, Goki Eda, Shaffique Adam, Jiong Lu*.

Science Advances, 5, eaaw2347, 2019
Jie Su†, Mykola Telychko†, Pan Hu†, Gennevieve Macam†, Pingo Mutombo, Hejian Zhang, Yang Bao, Fang Cheng, Zhi-Quan Huang, Zhizhan Qiu, Sherman J. R. Tan, Hsin Lin, Pavel Jelínek4*, Feng-Chuan Chuang*, Jishan Wu,* and Jiong Lu*

Science Advances 5, eaav7717, 2019
Jiong Lu*†, Hsin-Zon Tsai†, Alpin N. Tatan†, Sebastian Wickenburg, Arash A. Omrani, Dillon Wong, Alexander Riss, Erik Piatti, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Vitor M. Pereira* and Michael F. Crommie*.

Nature Communications 10, 477 (2019)
Huinian Zhang†, Jing Li†, Shibo Xi, Yonghua Du, Xiao Hai, Junying Wang, Haomin Xu, Gang Wu, Jia Zhang*, Jiong Lu* and Junzhong Wang*.

Angewandte Chemie 131,15013–15018, 2019
Jing Li, Wei Liu, Cheng Chen, Xiaoxu Zhao, Zhizhan Qiu, Haomin Xu, Feng Sheng, Qifeng Hu, Yi Zheng, Stephen J Pennycook, Chenliang Su*, Jiong Lu* .

J. Mater. Chem. A 7, 23958–23963, 2019 (Emerging Investigators Issue)
Jia Shi, Yuanzheng Li, Zhepeng Zhang, Weiqiang Feng, Qi Wang, Shuliang Ren, Jun Zhang, Wenna Du, Xianxin Wu, Xinyu Sui, Yang Mi, Rui Wang, Yuanhui Sun, Lijun Zhang, Xiaohui Qiu, Jiong Lu, Chao Shen, Yanfeng Zhang, Qing Zhang*, Xinfeng Liu*

ACS Photonics, 6 (12), 3082-3091, 2019
Han Wang, Zhizhan Qiu, Weiyi Xia, Chen Ming, Yuyan Han, Liang Cao, Jiong Lu, Peihong Zhang, ShengBai Zhang, Hai Xu*, Yi-Yang Sun*.

J. Phys. Chem. Lett. 10 (22), 6996-7001, 2019
Jian Zeng, Zhongxin Chen, Xiaoxu Zhao, Wei Yu, Shaofei Wu, Jiong Lu, Kian Ping Loh, Jishan Wu*

ACS Applied Nano Materials 2, 7969-7977, 2019
Yiyun Fang†, Xinzhe Li†, Jing Li, Chuanhao Yao*, Hui Ying Hoh, Xiao Hai, Jiong Lu*, Chenliang Su*.

J. Mater. Chem. A 7, 25691-25711, 2019
Wei Yu, Jing Li, Tun Seng Herng, Zishen Wang, Xiaoxu Zhao, Xiao Chi, Wei Fu, Ibrahim Abdelwahab, Jun Zhou, Jiadong Dan, Zhongxin Chen, Zhi Chen, Zejun Li, Jiong Lu, Stephen J Pennycook, Yuan Ping Feng, Jun Ding, Kian Ping Loh*.

Advanced Materials, 31 (40), 1903779, 2019
Jialin Zhang, Songtao Zhao, Mykola Telychko, Shuo Sun, Xu Lian, Jie Su, Anton Tadich, Dongchen Qi, Jincheng Zhuang, Yue Zheng, Zhirui Ma, Chengding Gu, Zehua Hu, Yi Du, Jiong Lu, Zhenyu Li, Wei Chen*.

Nano Lett. 19 (8), 5340-5346, 2019
Yuxin Zuo, Zhengjun Yao, Haiyan Lin, Jintang Zhou, Jiong Lu, Jun Ding*

Composites Part B: Engineering 179, 107533, 2019
Xinzhe Li, Yiyun Fang, Jun Wang, Bin Wei, Kun Qi, Hui Ying Hoh, Qiaoyan Hao, Tao Sun, Zhongchang Wang, Zongyou Yin, Yupeng Zhang, Jiong Lu, Qiaoliang Bao*, Chenliang Su*.

Small 15 (30), 1902427, 2019
2018
Kai Leng, Ibrahim Abdelwahab, Ivan Verzhbitskiy, Mykola Telychko, Leiqiang Chu, Wei Fu, Xiao Chi, Na Guo, Zhihui Chen, Zhongxin Chen, Chun Zhang, Qing-Hua Xu, Jiong Lu, Manish Chhowalla, Goki Eda and Kian Ping Loh*

Nature Material 17, 908–914 (2018)
H.Yan†, X. Zhao†, N. Guo†, Z. Lyu, Y. Du, S. Xi, R. Guo, C. Chen, Z. Chen, W. Liu, C. Yao, J. Li, S. J. Pennycook, W. Chen, C. Su*, C. Zhang*, J. Lu*

Nature Communications 9, 3197 (2018)
Y. Liu, J. N. B.Rodrigues, Y. Z. Lu, L. Li, A. Carvalho, M. Yang, E. Laksono, J. Lu, Y. Bao, H. Xu, S. J. R. Tan, Z. Qiu, C. H. Sow, Y. P. Feng, A.H.Castro Neto, S. Adam*, J. Lu* and K. P. Loh*

Nature Nanotech. 13 (9), 828-834, 2018
H. Wu, C. Su,* R. Tandiana, C. Liu, C. Qiu, Y. Bao, J. Wu, Y. Xu, J. Lu, D. Fan, and K. P. Loh*

Angew. Chem. Int. Ed. 57, 1–6, 2018
Jing Li,† Cheng Chen,†, Shule Liu, Junpeng Lu, Wei Peng Goh, Hanyan Fang, Zhizhan Qiu, Bingbing Tian, Zhongxin Chen, Chuanhao Yao, Wei Liu, Huan Yan, Ying Yu, Dan Wang, Yewu Wang, Ming Lin, Chenliang Su,* and Jiong Lu*

Chem. Mater. 2018, 30, 2742−2749 (†:Equal contribution)
Z. Wang, C. Fan, Z. Shen, C. Hua, Q. Hu, F. Sheng, Y. Lu, H. Fang, Z. Qiu, J. Lu, W. Liu, Y. Huang, Z. Xu, D.W. Shen and Y. Zheng

Nature Commum. (1), 1-9, 2018
S. J. R. Tan, I. Abdelwahab, L. Chu, S. M. Poh, Y. Liu, J. Lu and K. P. Loh,

Advanced Materials. 30 (6), 1704619 2018
2017
Tao Sun, Bingbing Tian, Jiong Lu, Chenliang Su*

J. Mater. Chem. A.,5, 18933-18950 , (2017)
Z. Qiu†, H. Fang†, Al. Carvalho, A. S. Rodin, Y. Liu, S. J. R. Tan, M. Telychko, P. Lv, J. Su, Y. Wang, A. H. Castro Neto, J.Lu*

Nano Lett., 17 (11), 6935-6940, (2017) (†:Equal contribution)
Y.Liu†, Z.Qiu†, A. Carvalho†, Y.Bao,H.Xu, S.J.R.Tan,W.Liu,A.H.Castro Neto, K.P.Loh*,and J.Lu*

Nano Lett., 17 (3), 1970-1977, 2017 (†:Equal contribution)
2016
S. Wickenburg†, J. Lu†*, J. Lischner, H.Z. Tsai, A. A. Omrani, A. Riss, C. Karrasch, A. Bradley, H. S. Jung, R. Khajeh, D. Wong, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Zettl, A.H.C. Neto, S. G. Louie,*, and M. F. Crommie*

Nature Commum., 13553 (2016) (†:Equal contribution; *: corresponding author)
H. Xu, S. Liu, Z. Ding, S. J. R. Tan, K. M. Yam, Y. Bao, C. T. Nai, M.F. Ng, J. Lu, C. Zhang & K. P. Loh*

Nature Commum., 12904 (2016)
Y. Bao, M. Yang, S. J. R. Tan, Y. Liu, H. Xu, W. Liu, C. T. Nai, Y. P. Feng, J. Lu, and K. P. Loh*

J. Am. Chem. Soc.,138 (42), 14121–14128, 2016
H. J. Velasco Jr., L. Ju, D. Wong, S. Kahn, J. Lee, H. Tsai, C. Germany, S. Wickenburg, J. Lu, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. Zettl, F. Wang, and M. F. Crommie*

Nano Lett.,16 (3), 1620–1625, 2016
2015
H. Tsai, A.A. Omrani, S. Coh, H. Oh, S. Wickenburg, Y. Son, D. Wong, A. Riss, H.S. Jung, G.D. Nguyen, G.F. Rodgers, A.S. Aikawa, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. Zettl, S.G. Louie,*, J. Lu,*, M.L. Cohen,*, and M.F. Crommie*

ACS Nano, 9 (12), 12168–12173, 2015 (*: corresponding author)
C.T. Nai, J. Lu, K. Zhang, and K.P. Loh

J. Phys. Chem. Lett. 6 (21), 4189–4192, 2015
A.J. Bradley, M.M. Ugeda, F.H. Jornada, D.Y. Qiu, W. Ruan, Y. Zhang, S. Wickenburg, A. Riss, J. Lu, S.K. Mo, Z. Hussain, Z.X. Shen, S. G. Louie, M. F. Crommie

Nano Lett.,15 (4), 2594-2599, 2015
N. Nerngchamnong, H. Wu, K. Sotthewes, Y. Li, L. Cao, M. Roemer, J. Lu, K. P. Loh, C. Troadec, H.J.W. Zandvliet, C. A. Nijhuis

Langmuir 30 (44), 13447-13455, 2015
Before 2015
J. Lu, L.C. Gomes, R.W. Nunes, A.H. Castro Neto, K.P. Loh, Nano letters 14, 5133 (2014)
Y. Bao, H. Xu. J. Lu. K.P. Loh J. Am. Chem. Soc. 136, 12041 (2014)
A. Riss, S. Wickenburg, L. Z. Tan, H.Z. Tsail, J. Lu, M.F. Crommie et. al ACS Nano 8, 5395-5401 (2014)
J. Lu, K. Zhang, X.F. Liu, H. Zhang, T.C. Sum, A.H. Castro Neto, K.P. Loh Nature Commum. 4, 2681 (2013)
J. Lu, P.S.E. Yeo, Y. Zheng, H. Xu, C.K. Gan, M.B. Sullivan, A.H. Castro Neto, K.P. Loh J Am. Chem. Soc. 135, 2368 (2013)
J. Lu, K.P. Loh Angewandte Chemie 51, 13521 (2013)
J. Lu, Y. Bao, C.L. Su, K.P. Loh ACS nano 7, 8350 (2013)
Y. Zheng, C.L. Su, J. Lu, K.P. Loh Angewandte Chemie 52, 8708-8712 (2013)
J. Lu, A. H. Castro Neto, K.P. Loh Nature Commum. 3, 823 (2012)
C.L. Su, M. Acik, K. Takai, J. Lu, S. Hao, Y. Zheng, P.P. Wu, K.P. Loh et al. Nature Commum. 3, 823 (2012)
J. Lu, P.S.E. Yeo, Y. Zheng, Z. Yang, Q.L. Bao, C.K. Gan, K.P. Loh ACS nano 6, 944 (2012)
J. Lu, Y. Zheng, A. Sorkin, K.P. Loh Small 8, 3728-3732 (2012)
Y. Wang, W.C. Lee, K.K. Manga, P.K. Ang, J. Lu, Y.P. Liu, C.T. Lim, K.P. Loh Adv. Mater. 31, 4285 (2012)
J. Lu, P.S.E. Yeo, C.K. Gan, P. Wu, K.P. Loh Nature Nanotech. 6, 247 (2011)
Y. Wang, Y. Zheng, X.F. Xu, E. Dubuisson, Q.L. Bao, J. Lu, K.P. Loh ACS Nano 5, 9927–9933 (2011)
L.F. Xie, X. Wang, J. Lu, Z.H. Ni, K.P. Loh, W. Chen et al. App. Phys. Lett. 98, 193113 (2011)
Y. Wang, X.F. Xu, J. Lu, M. Lin, Q.L. Bao, B. Özyilmaz, K.P. Loh ACS Nano 4, 6146-6152 (2010)
X.H. Chen, J.X. Yang, L.Y.X.C. Haley, J. Lu, F. Zhu, K.P. Loh. Organic Electronics 11, 1942-1946 (2010)
J. Lu, J.X. Yang, J.Z. Wang, A.L. Lim, S. Wang, K.P. Loh ACS nano 3, 2367-2375 (2009)
J. Lu, K.P. Loh, H. Huang, W. Chen, A.T.S. Wee Phys. Rev. B, 80, 113410 (2009)
J. Lu, K.P. Loh Chem. Phys. Lett. 468, 28-31(2009)
X.H. Chen, J.X. Yang, J. Lu, K.K. Manga, K.P. Loh, F. Zhu App. Phys. Lett. 95, 3237161 (2009)
To Top